دار ِ گُزگا

نه باقلا باغان ِ آلامه یَم

نه پئس ِ کلاچان ِ خؤمه

دار ِ گُزگا یَم

وارَش َ دوخادان درم !

 

واگردان فارسی :

 

نه مترسک باغ های باقلی ام

نه آشیانه ی کلاغ پیسه ها

قورباغه ی درختی ام

بارا ن را دارم صدا می زنم !

 

یک پاسخ ارائه کنید