داستانهای جنگل-فصل اول

داستانهای جنگل به صورت صوتی ( پادکست ) با پژوهش و خوانش ابوالقاسم مومن صالحی در ده قسمت آماده و در فصل اول ارائه شده قسمت و فصل های آتی پس از آماده سازی در سایت ارائه خواهد شد.

منابع و ماخذ مطالب عنوان شده در پایان همین صفحه ارائه شده که دوستداران این گونه مطالب می توانند به این اثار مراجعه نمایند.

منبع بازنشر: کانال میرزائی ها mirzaeihaa@

داستانهای جنگل – قسمت اول

قسمت اول / دزدان چراغ دار
_ محمدرسول گنجه‌ای(شوهر کربلایی خانم، داماد میرزا کوچک خان)
_ سید آقایی خَسمَخی
_ جواد آقا گل افزانی

داستانهای جنگل – قسمت دوم

 قسمت دوم / رشادت ناخواسته
_ مشهدی علیشاه چومثقالی (هوشنگی)

داستانهای جنگل – قسمت سوم

 قسمت سوم / خداداد

داستانهای جنگل – قسمت چهارم

قسمت چهارم – نبرد شهری رشت
با وقوع انقلاب بلشویکی درروسیه و پایان یافتن اشغال گیلان توسط روسیه تزاری،درمراجعت نیروهای نظامی روسیه ازایران، درمسیر قزوین به سمت انزلی و باکو،انگلیسی ها هم،بمنظور کمک به ضد انقلاب بلشویک ها با انها همراه شدند. قوای جنگل به روسها اجازه عبور و بازگشت به کشور خود را دادند،لیکن برای جلوگیری از ورود انگلیسی ها به گیلان،درخرداد ماه سال 1297،جنگ خونینی درمنجیل انجام گرفته وقوای جنگل با دادن کشته های بسیار،ازانگلیسی ها شکست خورده واز منجیل و رشت و انزلی به طرف فومنات عقب نشینی نمودند.
در ادامه شکست قوای جنگل درجنگ منجیل،انگلیسی ها ازفرصت خلا حضورنیروهای اشغالگر روسیه در ایران،استفاده نموده و این بار خود، بخش هایی از گیلان را اشغال نمودند.
قوای جنگل در کمتر از دوماه پس از اشغال گیلان توسط انگلیسی ها،برای مقابله با اشغالگران انگلیسی ناچار به جنگ و مبارزه با انان شدند.
قسمت های چهارم و پنجم و ششم و هفتم، پادکست های داستانهای جنگل،به شرح و چگونگی انجام نبرد جنگلی ها و انگلیسی ها دررشت و چگونگی پایان ماجرا میپردازد.

داستانهای جنگل – قسمت پنجم

قسمت پنجم / انگلیسی‌ها در رشت

– این قسمت به ادامه نبرد جنگلی ها با اشغالگران انگلیسی در شهر رشت و اطراف و همچنین حواشی دیگر میپردازد

داستانهای جنگل – قسمت ششم

قسمت ششم / سقوط رشت

– این قسمت به شرح شکست جنگلی‌ها در مبارزه با اشغالگران انگلیسی در رشت می‌پردازد.

داستانهای جنگل – قسمت هفتم

قسمت هفتم / صلح با انگلیس

داستانهای جنگل – قسمت هشتم

قسمت هشتم / جاسوس
– در این قسمت به چگونگی شناسایی جاسوسی بنام میرزا شفیع رضا سرایی از داخل صفوف جنگلی‌ها و اجرای حکم اعدام او پرداخته می‌شود.

داستانهای جنگل – قسمت نهم

قسمت نهم / لشت نشا
– مبارزات همزمان انقلابیون جنگل با اشغالگران روس و انگلیس و مالکان ظالم منطقه ادامه داشت.
قسمت نهم، به دستگیری امین الدوله ارباب منطقه لشت نشا گیلان و محاکمه و جریمه او در سال ۱۲۹۶ می‌پردازد.

داستانهای جنگل – قسمت دهم

قسمت دهم (پایان فصل اول) / ترور
-دسیسه برای ترور رهبر جنبش جنگل، میرزا کوچک خان، مکررا از سوی حاکمان دولتی حکومت مرکزی ایران و قوای دست نشانده خارجی‌ها انجام می‌گرفت.
در بخش دهم ،به ماجرای ترور ناموفق میرزا کوچک خان ،سردار جنگل پرداخته میشود .

برخی از منابع و مآخذ پادکست های داستانهای جنبش جنگل
مومن صالحی – رشت _ فروردین 1402

گیلک،محمد علی،(1371) تاریخ انقلاب جنگل(بروایت شاهدان عینی)،رشت،نشرگیلکان
فخرایی ،ابراهیم ،( 1362 ) سردار جنگل ،تهران انتشارات جاویدان
مهرنوش،صادق،(1400)تاریخ جنگل ،به کوشش محمد کلهر،تهران ،شیرازه کتاب ما
یقیکیان،گریگور،(1386) شوروی و جنبش جنگل ،تهران،به کوشش برزویه دهگان ،تهران ،نشر اختران
شاکری،خسرو(1386) میلاد زخم ،مترجم شهریار خواجیان،تهران نشر اختران
کشاورز،فتح الله،(1391) نهضت جنگل و اتحاد اسلام ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن آثارو مفاخرفرهنگی کشور
عظیمی دوبخشری،ناصر،(1399)جنبشی که به انقلاب تبدیل شد، رشت،نشرسپیدرود
پرتو،افشین(1391)گیلان و خیزش جنگل،نشر فرهنگ ایلیا
شایسته ،فریدون،(1399) مجموعه مقالات نهضت جنگل(با رویکرد به زندگینامه میرزا حسین خان کسمایی) رشت،نشر سپیدرود
اصلاح عربانی،ابراهیم(1374) کتاب گیلان جلد دوم،تهران، ناشرگروه پژوهشگران ایران
نوزاد،فریدون،(1385)نقش احسان الله خان در نهضت جنگل،رشت، انتشارات کتیبه گیل
یوسفدهی،هومن،(1393) گاه شمار نهضت جنگل،(1300 -1294)،رشت ،نشر فرهنگ ایلیا
آلیانی ،شاهپور(1385) نهضت جنگل و معین الرعایا،تهران ،انتشارات فرشید
اسدالله پور،کوروش،(1399)نهضت جنگل از ظهور تا افول،تهران ، انتشارات نظام الملک
شایسته ،فریدون،(1400) یادنامه حاج احمد کسمایی ، رشت،نشر سپیدرود
صبوری دیلمی ،محمد حسین ،(1394)انقلاب مسلحانه جنگل ،تصحیح و تحشیه افشین پرتو،رشت ایلیا
بحرالعلوم قزوینی ،سید محمد،(1396)تاریخچه میرزا کوچک خان ،به کوشش مهدی نور محمدی ،تهران نامک
احرار،احمد(1361) مردی از جنگل ،تهران ،نشر نوین
مجموعه اسناد نهضت جنگل (1382) شورای اسلامی شهر رشت -انتشارات شهر باران
رمضانی نژاد،بهنام (1396) راهنمای توصیفی ماخذ نهضت جنگل از اغاز تا 1393 – رشت نشر ایلیا
میرزا نژاد موحد،هادی و رمضانی نژاد،بهنام(1396) روزنامه جنگل ،سال یک تا چهار،رشت نشر فرهنگ ایلیا
گنیس ، ولادمیر ،بلشویک ها در گیلان ترجمه سید جعفر مهرداد رشت ایلیا
عبداللهی ،میثم و محمد(1400)حاج ملا محمد خمامی(جریان مشروعه خواهی گیلان و رهبری ان در نهضت مشروطه) قم، صحیفه معرفت .
عظیمی دوبخشری،ناصر،(1396) تاریخ گیلان (ازورود شاه عباس اول به گیلان تا پایان انقلاب جنگل)، رشت،نشرفرهنگ ایلیا
نیکتین ، بازیل (1326) خاطرات و سفر نامه مسیو ب، نیکیتین ،تهران ،انتشارات معرفت
فاخته ،قربان (1388)گیلان در یک نگاه – رشت انتشارات ارنواز
سخنرانی های اجلاسیه کنگره بزرگداشت میرزا گیلان اذر ماه 1368 – رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان
نیکویه ،محمود(1387) تاریخچه بلدیه رشت ،رشت نشر ایلیا
اسکویی ،مهرداد و میرزا نژاد،هادی(1400) گیلان عصر قاجار در عکس های دیمیتری ارماکف،رشت نشر فرهنگ ایلیا
ریچارد هولمز،ویلیام (1390) سفر نامه ساحل خزر، ترجمه شبنم حجتی سعیدی،نشر فرهنگ ایلیا
پناهی ،عباس (1400) رویکرد قدرت های بزرگ به جنبش جنگل ،رشت ،نشر سپیدرود
عظیمی دوبخشری،ناصر،(1401)چگونه راه بر سوسیال دمکراسی ایرانی مسدود شد.تهران ژرف
شگفت،مرتضی(1399)اتحادیه مسلمین گیلان و نگاهی به عملکرد ان ،رشت ،نشر گیلکان
نوزاد،فریدون (1379) تاریخ جراید و مجلات گیلان ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی حسن رشدیه(1386) تهران ، انجمن اثار و مفاخر فرهنگی
نصر ماسوله ،انوش(1393)خداحافظ چارلی،رشت، نشر ایلیا
آبراهامیان ،یرواند(1377)،ایران بین دو انقلاب،ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی،تهران،نشر نی
کسروی ،احمد،(1363) تاریخ مشروطه ایران جلد یک و دو ،موسسه انتشارات امیرکبیر
آجودانی،ماشالله،(1386)،مشروطه ایرانی،تهران ،نشر اختران
ملکی،ابراهیم(1393)شهدای روحانی مشروطه،تهران ، نشر علم
به اضافه چندین مقاله مهم از نویسندگان معتبر درنشریات داخلی.

یک پاسخ ارائه کنید