رجال سیاسی و مذهبی گیلان

رجال سیاسی و مذهبی گیلان در نهضت مشروطیت، جنبش جنگل و انقلاب اسلامی” عنوان کتاب جدیدی است که با الطاف خداوندی به کوشش نگارنده (کیوان پندی) تدوین و توسط انتشارات بلور رشت منتشر و وارد بازار کتاب گریده است. این اثر ۲۸۸ صفحه ای در قطع وزیری و مصور بوده و شامل سه بخش است.کتاب حاضر چنانکه از نامش پیداست، به شرح حال شماری از رجال معروف و تاثیر گذار از گیلان قدیم می پردازد.با مطالعه این کتاب به اطلاعات ارزشمندی از تاریخ معاصر گیلان دست خواهید یافت و با بسیاری از رجال قدیم گیلانی و بعضا غیر گیلانی آشنا خواهید شد.

یک پاسخ ارائه کنید