رضا نوزاد

رضا نوزاد در 25 دی ماه سال 1337 در رشت متولد شد . تحصیلات مقدماتی را در گیلان و مازندران گذراند پس از آن به عنوان نقشه بردار و کارمند دفتر فنی در شرکت های خصوصی مشغول به کار شد.

از دهه ی هفتاد به نقد و پژوهش روی آورد و مقالات و نقدهایی از او درباره ی تاریخ و فرهنگ گیلان در نشریاتی چون کادح ، گیله وا ، پادنک و گیلان ما به چاپ رسید .
او به تبع پدر فرهیخته اش ، فریدون نوزاد ، به پژوهش و تحقیق در تاریخ مطبوعات گیلان پرداخت و نخستین کتاب او با عنوان گیلان در وقایع اتفاقیه ، که اخبار گیلان در نخستین نشریات ایران می پردازد ، در سال 1389 توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شد .

یک پاسخ ارائه کنید