زبان گیلکی – گویش لاهیجانی

کتاب حاضر، پیش تر در سه جلد و از سوی دانشگاه توکیو در ژاپن منتشر شده است. اهمیت و ویژگی این واژه‌نامه‌ی گیلکی که آن را از سایر واژه‌نامه‌ها متمایز می‌کند، آن است که برخلاف شیوه‌ی مرسوم ثبت واژه‌های گیلکی که همواره بر اساس واژه‌های متفاوت از فارسی استوار بوده، در این کتاب فارغ از زبانی دیگر و تنها با استفاده از یک روش علمی، واژه‌های گیلکی – حتی اگر با معادل فارسی‌اش تشابه داشته باشند – گرد آمده است. به این اعتبار برای نخستین بار در یک واژه‌نامه با زبان گیلکی به مثابه یک زبان مستقل برخورد شده است.

پدیدآورنده “دکتر نادر جهانگیری”

یک پاسخ ارائه کنید