سردار سبز (میرزا کوچک خان جنگلی)

مجموعه «سرداران ایران زمین» به تمام سردارانی که از خاک ایران زمین در مقابل مهاجمان بیگانه شامل مقدونی ها، رومی ها، مغول ها، عثمانی ها، پرتغالی ها،

هلندی ها، روس ها، انگلیسی ها و بعثی ها دفاع کردند، می پردازد. از آریوبرزن تا شهید همت.

در واقع این اثر داستان نیست و کوشیده شده است برهه ای از تاریخ را به صورت داستان برای مخاطبان نوجوان بازگو کند.

گزیده کتاب
یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل بود که در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد…

مردم از آنها که امان روس ها را بریده بودند با غرور و افتخار صحبت می کرند. حالا دیگر خان ها زمین داران جرئت نمی کرند به کشاورزان ستم کنند… امام روس ها که می دیدند حریف جنگلی ها نمی شوند، به فکر چاره افتادند. آنها فکر می کردند چون با جنگل و راه های کوهستانی و شیوه های جنگلی مردم گیلان آشنایی ندارند از جنگلی ها شکست می خوردند. به همین خاطر با بعضی خان ها و زمین داران محلی دست به یکی کردند و از آنها خواستند با تفنگچی هایشان به جنگ جنگلی ها بروند. یکی از این خان ها، مردی تنومند و خشن به نام عبدالرزاق شفتی بود…
او به روس ها گفت: درو کردن این علف های هرز از سر راه، به آسانی خوردن یک انجیر است. روس ها… سلاح و مهمات زیادی به او دادند و از او خواستند تا می تواند تفنگچی های بیشتری را مسلح کند. مردم روستاها خیلی زود خبر را به میرزا رساندند.
عبدالرزاق با تفنگچی هایش عازم جنگل شده بود و هنوز در آغاز راه بود که جنگلی ها پیش دستی کردند و بر سر آنها ریختند. عبدالرزاق اولین فردی بود که از میدان جنگ فرار کرد… بقیه یا اسیر شدند یا فرار کردند.

میرزا با اسیران صحبت کرد و آنها را که با گرفتن پول از روس ها حاضر شده بودند به جنگ هموطنان خود بیایند سرزنش کرد. بعد آنها را آزاد گذاشت تا به خانه هایشان برگردند و به یارانش گفت: تا جایی که در توان ما باشد، به روی ایرانی ها اسلحه نمی کشیم.

**********************

مولف : مهدی میرکیایی

تصویرگر : سید حسام طباطبایی

ناشر کتاب : امیرکبیر

نوع جلد : جلد نرم

قطع : وزیری (23*16/5)

سال نشر : 1394

شمارگان : 2000

چاپ جاری : 1

تعداد صفحات : 20

منبع : پاتوق کتاب

یک پاسخ ارائه کنید