شعر 10-2

به را
دئنه ده
مول ٚ سرٚ رخاصان

دریا کورکی
فورشان ٚ سر اوروشواره
نیویسه

ته هسا
ایتا مالا
دس ٚ شوب
زیی
اب کاکاین
نک
کوبستید

هله
باقایده بشم
وینچه
خوپشداما

دریا
سمساک ٚ بویا دیهه.

برگردان :

در راه نیستند/رقصنده های روی موج شکن
پری دریایی(دختر دریا)/روی ماسه ها/سوگسرود می نویسد
چند لحظه پیش / ماهیگیری سوت می نواخت
مرغان دریایی/بغض می کوبیدند
هنوز/ باندازه کافی/ مه پشه بند اش را/ بر نچید
دریا/ بوی زهم می دهد.

یک پاسخ ارائه کنید