صدا
دوچوکه
فچکه
رایا.
میز
صندلی بِه
صندلی
سردی.
میداد
واکونه درا
شبا
تا زنه
باد سینه تان.
تازه
تفاق
دکفه
اَ می دسانه مییان…

برگردان:

صدا/ می چسبد(در آغوش میگیرد)/بالا میرود/از راه. /میز/صندلی میشود/صندلی/نردبان./مداد/در را باز می کند/تا می زند/شب را/درونِ سینه ی باد. /اتفاقی/ تازه/می افتد/در دست هایمان…

 

یک پاسخ ارائه کنید