طلایه‌داران فرهنگ گیلان

کتاب طلایه‌‏داران فرهنگ گیلان، گزارشی محققانه و خواندنی از روند آغاز و گسترش آموزش و پرورش به سبک نوین، در گسترۀ گیلان‏‌زمین ارائه می‏‌کند. این‏که مردمان گیلان از پیشگامان امر آموزشِ مدرن در ایران بوده‌‏اند، در اسناد و مکتوبات بسیاری مستند شده که بخش مهمی از آن‌ها در این مجموعه گرد آمده است. این اثر می‌کوشد بخش دیگری از چشم‏‌انداز گرانقدر تاریخ دیرپای فرهنگ این سرزمین را پیشِ روی خوانندگان قرار دهد.

 

یک پاسخ ارائه کنید