فرهنگ عامه، ضرب المثل ها و کنایه های لاهیجان

این کتاب ١۴۴ صفحه ای حاوی ضرب المثل ها ، کنایه ها و تشبیهاتی است که از دیر باز در میان مردم این خطه از گیلان بکار گرفته می شد.

اکبر شاهانی نویسنده کتاب سعی کرده است با استدلال بین شنیده های شفاهی و مکتوب آن، درست ترین واژه را انتخاب کرده و با شناخت آوایی ارائه نماید .این کتاب از نوآوری خاصی برخوردار است.
وی با کوشش زیاد در سالیان دراز توانسته ضرب المثل ها و کنایه های زادگاه خود را گردآوری نماید . این مجموعه به زبان گیلکی به گویش لاهیجانی تدوین شده و همراه با آوانویسی و معادل فارسی است . همچنین کنایه مربوط به هر ضرب المثل همراه آن آورده شده است
این کتاب دارای ۶٠٠ کنایه کاربردی است که برای اولین بار در فرهنگ نویسی آمده است نویسنده معتقد است در گذشته ضرب المثل ها را افرادی مانند نگارنده ساخته،پرداخته و اشاعه داده اند لذا ٣٣ ضرب المثل توسط خود مولف ، همراه با آوا نوشت ، ترجمه فارسی و کنایه های کاربردی است به کتاب اضافه شده است .
اکبر شاهانی متولد ١٣٣۶ ، اهل لاهیجان است که در زمینه شعر، داستانویسی و نقاشی نیز فعالیت دارد.

فرامرز کوچکی زاد از نویسندگان بنام ، در این کتاب مقدمه ای دارد و به این نکته اشاره می کند که ضرب المثل ها که بخشی از فرهنگ عامه را در بر می گیرند به تنهایی در تعریف گفتمان جایگاهی ندارند ولی می توان آنها را سخن گویا و مشهودی درنظر گرفت که در بیان ، پندی را نهفته دارند . کوچکی زاد در مقدمه این کتاب زحمات این پژوهشگر را ارج نهاده و این اثر را آغازی برای نسل جوان در ادامه این راه دانست .

یک پاسخ ارائه کنید