فرهنگ عامه کومله “شرق گیلان”

نگارنده در کتاب جاضر، به معرفی و شرح فرهنگ عامه شهرستان «کومله» پرداخته است. کومله در منطقه‌ای جلگه‌ای در دامنه کوه‌های سر سبز شرق گیلان قرار دارد

و به جهت مرغوب بودن چای و اهمیت چایکاری از گذشته‌های دور به «کلکته ایران» معروف گشته است. بقعه «سیدابراهیم» و «میرابوالحسن»؛ «بام نگین سبز» و رشته کوه «شلنگه» از مکان‌های دیدنی این شهرستان است.

 

مؤلف: حسین شهاب‌ کومله‌ای
ناشر: گیلکان

یک پاسخ ارائه کنید