فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلان

استان گیلان به دلیل وضعیت آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و سبک تغذیه و شیوه زندگی اهـالی آن، یکـی از سرزمین‌هایی است که همواره مستعد شیوع انواع بیماری بوده است. نکته‌ی دیگر تمدن چندین هزارساله‌ی گیلان است که همیشه مهدی برای پرورش ذوق و فرهنگ و هنر بوده است. به طبع این موضوع می‌توان حدس زد کـه تلاش و تکـاپو از جانب دانشمندان بـرای دسـتیابی بـه راهکارهـای درمان بیماری نیز در این سرزمین، می‌بایست تاریخی گسترده و هزاران‌ساله داشته باشد. دکتر یوسف بیگ‌باباپور و دکتر مسعود غلامیه در کتاب فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلان به بررسی آثار مختلفی که در زمینه پزشکی و داروسازی از دانشمندان گیلانی به جا مانده است پرداختند. کتاب فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلان یک اثر پژوهشی است که با بررسی کتاب‌خانه‌های معتبر در ایران و جهان نوشته شده است. دکتر هومن یوسفدهی نیز مقدمه‌ای بر این اثر نوشته‌اند. 

 • تدوین:
 • مسعود غلامیه
 • یوسف بیگ باباپور
 • مقدمه:
 • هومن یوسفدهی

فهرست 

 • یادداشت حوزه هنری گیلان
 • برخی علایم اختصاری در این فهرست
 • مقدمه
 • فهرست نسخ خطی آثار دانشوران گیلان (علوم و فنون)
 • کتاب‌نامه (آثاری که در تهیه این کتاب به آن‌ها مراجعه شده است)
 • نمایه‌ها (اشخاص، کتاب‌ها، جای‌ها) 

یک پاسخ ارائه کنید