قایق به زبان گیلکی

⚡️در گۊیشهای مختلف زبان گیلکی «نؤ، نۊ، ناف، ناو، نۊدمال» به معنی «قایق» است. گیلکی‌زبانان به «تنه تۊخالی درخت» که برای جمع شدن آب زیر چشمه قرار می‌دهند هم «نۊب، ناف، نۊ، نۊکا» می‌گۊیند که ظاهرا از مفهۊم قایق گسترش پیدا کرده است. ریشه هندؤارۊپایی اولیه این کلمه به صۊرت nau* بازسازی می‌شود.

💡در زبانهای همریشه با گیلکی، کلمات زیر در معنی قایق یا کشتی استفاده می‌شوند:

 

🔵 ارمنی: navakner
🔵 بنگالی: naukā
🔵 گجراتی: naukā’ō
🔵 فارسی: ناو
🔵 ایتالیایی: nave
🔵 پرتغالی: navio
🔵 رؤمانیایی: navâ
🔵 فرانسوی: navire
🔵 لاتین: navis
(در زبان اینگیلیسی هم کلمات همریشه navy,  naval ؤ… مرتبط با ریشه هندؤارۊپایی مذکۊرند)
* همچنین “لوتکه/ لوتکا” در زبان گیلکی به معنای قایق مورد استفاده است که ریشه‌ در زبان روسی دارند.

یک پاسخ ارائه کنید