لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی132

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

بَلتَه= دروازه چوبی- نرده ای خانه- باغ روستایی

_ پورد= پُل
_ بَلتَه= دروازه چوبی- نرده ای خانه- باغ روستایی
_ گَلی پوش خونه= خانه گالی پوش روستایی
گالی=لی” یا همان “گالی” گیاهی است که در کناره های تالاب و یا مکان های باتلاقی و آبگیر نزدیک به دریا روییده می شود.
_ پرچین= دیوارگونه ای که از ترکه یا نَی و برگ و عَلَف بر گرد باغ و مزرعه، کارسازی کنند.
_ آوچاه= چاه آب
_ گَرَکْ= آویز ساخته شده از کاه(کولَش) ساقه های برنج، برای آویزان کردن کدو، خربزه و هندوانه و…
_ تَلار اُتاق= اتاق طبقه دوم خانه های روستایی
_ تَلار اَیوون= ایوان طبقه بالای خانه های روستایی
_ مُرغَ لونه= لانه مُرغ
_ حصیری سوفره= سُفره حصیری
_ روغون گوله= کوزه سُفالی ویژه روغن
_ نمک گوله= کوزه سُفالی ویژه نمک
_ کندوج= انبارساقه های درو شده برنج شالیزار
_ بَرنج انبار= انبار نگهداری برنج سفید
_ سبزی باغ= باغ ویژه سبزی کاری

 

 

یک پاسخ ارائه کنید