لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی134

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کاکُلی کَرکْ= مُرغ کاکُل دار

_ کَرکْ= مُرغ
_ کاکُلی کَرکْ= مُرغ کاکُل دار
_ طَله= خروس
_ بنویشته= نوشته
_ تیک=نوک
_ تینگیلی= نوک درخت
_ آدم= نوکر
_ تَزه گوذَن= نوکردن
_ تَزه به دورون بَرَسه= تازه به دوران رسیده
_ وَنیشه= نهال
_ سَل تی تی= نیلوفرآبی
_ نیم کولَیْ= نیمه باز
_ نیم پَچْ= نیم پَز
_ چیک سِری= نیم خیز
_ چیک سِری نیشتَن= نیم خیز شدن
_ نیم دَر= رَخت و فرش کارکرده، که هنوز قابل استفاده است.
_ مورغونه دَشکَن= نیمرو
_ مورغونه دَشکَنِنْ= نیمرو کردن
_ نیصفه شُوْ= نیمه شب
_ مَس خوری= کاسه کوچک
_ نیم کولِیْ= نیمه باز
_ نیصفه= نیمه

 

 

یک پاسخ ارائه کنید