لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی97

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

لاجونه خَشته پورد= پُل خِشتی لاهیجان

تاریخچه پل خشتی لاهیجان
پل پردسر مربوط به سده نهم هجری قمری است و در سال ١٣۵۵ به ثبت ملی رسید. این پل که در شمال غربی لاهیجان واقع شده از دوره کیانیان به جا مانده و از آهک، ساروج و آجر قرمز رنگ در ساخت آن استفاده شده است. طول و عرض پل به ترتیب ۵٠ و ۴/۵ متر بوده و ارتفاعی معادل ١١ متر دارد. پل خشتی لاهیجان در زمان های قدیم بخشی از جاده ابریشم بود که به همین دلیل نیز تجارت ابریشم در آن زمان رونق زیادی داشته است. در میان اهالی، این پل به خشت پورد شهرت داشت که پورد به معنای پل می باشد. تاکنون این پل دو بار مرمت شده که یکی در زمان قاجار به وسیله حاجی جعفر بنا بازسازی گردید و دیگری چند سال پیش مورد مرمت قرار گرفت.

 

_ گول گودَن=  گُل کردن ( یا کسی که در یک جمعی، به خاطر کُنشی، معروف و مشخص شده باشد.)
_ گول گُوْ زَبون=  گُل گاو زبان
_ گُل تُدَن=  گُل گُل شدن (جا به جا پوست بدن سُرخ شدن)
_ خَکَ مَل گودَن=  شستشوی ظرف با مالیدن گِل یا خاکستر
_ گِل کَری=  گِلکاری سُنتی کف و دیوار خانه های کاهگِلی
_ کین بُزَیْ=  گُل مُژه(جوش پلک زیرین چشم)
_ لاجونه خَشته پورد=  پُل خِشتی لاهیجان
_ تَبله میخ=  گُل میخ
_ دَس نَم=  گُل نَم ( پاشیدن آب کمی با پنجه روی گُل و گیاه و هر چیز دیگر)
_ گوشَدَ اَبَدْ=  گَل گُشاد
_ گولی=  گَلو
_ گولی بَند=  گردن بند
_ گولی دَرد=  درد گلو
_ پیله لُقمه=  گلوگیر(کتایه ای در مورد کسی که توانایی کاری را که برعهده گرفته است، ندارد.)

 

یک پاسخ ارائه کنید