ماسوله نگین ایران زمین

ماسوله کوچک‌ترین و هم‌چنین بلندترین شهر گیلان است. این شهر به سبب ویژگی‌های تاریخی فرهنگی که دارد در سازمان یونسکو، دومین شهر تاریخی جهان، بعد از شهر ساحلی «ونیز» ایتالیا شناخته شده است. ماسوله در منتهی‌الیه جنوب غربی گیلان واقع شده و از نظر وضع طبیعی از سه جهت شمال، جنوب و غرب به کوه تکیه دارد و از طرف شرق نیز بر دره‌ای زیبا مشرف است. به همین علت دارای آب و هوای سرد کوهستانی می‌باشد، هسته اولیه قسمتی از بافت ماسوله بازار آن است که از گذشته تا حال، مرکز تجارت و در واقع کانون اصلی و قدیمی‌ترین بخش ماسوله محسوب می‌شود.

اثر حاضر در مجموع از سه فصل تشکیل شده که نگارنده در فصل اول به معرفی اجمالی گیلان پرداخته، فصل دوم تاریخچه شهرستان فومن و در فصل سوم هم درباره تاریخ ماسوله مطالبی بیان کرده است. موقعیت جغرافیایی ماسوله، وجه تسمیه آن، آب و هوا، محلات و ویژگی‌های انسانی اجتماعی و فرهنگی برخی مطالب مندرج در کتاب است.

یک پاسخ ارائه کنید