ماهیت و واقعیت نهضت جنگل

کتاب ماهیت و واقعیت نهضت جنگل نوشته سید نوری کیافر ادامه پژوهش های نویسنده است که با پایان نامه تحصیلی اش در سال 1337 آغاز شده و به مرور تکامل یافته

و به شکل کتابی تحلیلی از برهه ای تابناک از تاریخ ایران و به ویژه خطه گیلان عرضه شده است.
کیافر در دو بخش کتاب را سامان داده است: فصل اول: آرمان خواهان نهضت جنگل و فصل دوم: اتحاد اسلام.
هر چند پس از سکوتی دراز، که ابراهیم فخرایی با نشر کتاب سردار جنگل در سال 1344 طلسم آن را شکست، کتاب های پرشماری درباره نهضت جنگل منتشر شده، اما هنوز جای تحلیلی جامع بر اساس اسناد و مدارک معتبر در این باره خالی است. کیافر تلاش نموده تا با رویکردی تحلیلی در این کتاب به واکاوی تشکیلات اتحاد اسلام و افراد شاخص آن بپردازد و بخشی از ابهامات موجود پیرامون شکل گیری، اوج گیری و شکست آن را روشن کند. این کتاب به همت انتشارات نستوه، به چاپ رسیده است.

یک پاسخ ارائه کنید