معماری برخی از خانه های تاریخی گیلان

بیشتر شهرهای کشور ما بافت های قدیمی با ارزشی را به تماشا می گذارد که تا قبل از تحولات شهر سازی جدید از پو یائی و غنای فرهنگی و معماری ایرانی برخوردار بود .

این بافت ها که مجموعه ای از بناها ، گذرها و دیگر عناصر شهری است نه تنها درونمایه های فرهنگی این مرزو بوم را به نمایش می گذارد بلکه از سرمایه های با ارزش اقتصادی نیز به شمار می آید . از آن جا که شهر پدیده ای پویا است بنابراین نمی توانیم آن را تنها از دیدگاه کالبدی بررسی کنیم ، چرا که جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و به ویژه اقتصادی آن اهمیت بسزائی در ارائه ی طرح های باز زنده سازی بافت ها دارد . مرمت شهری علمی است که رابطه ی بافت های قدیمی را با عناصر شهر های جدید مطالعه کرده و راه برد های علمی مبتنی بر تجربه های موفق جهانی را ارائه می دهد .
کتاب حاضر تلاش دارد تا به شیوه ای بسیار کوتاه بافت و تعدادی از بنا های مسکونی شهرهایی از استان گیلان را به خواننده بشناساند .

خانه های تاریخی گیلانپدیدآور:

دکتر نیکروز مبرهن شفیعی در سال 1327 در خانواده ای فرهنگی در رشت به دنیا آمد ، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و در سال 1356 در رشته ی معماری با گرایش مرمت از دانشکده معماری و نیز ایتالیا به دریافت دکترا نایل آمد .
او سال ها طراح و مجری پروژه های مرمتی بنا ها و بافت های تاریخی استان های خوزستان ، لرستان ، مرکزی ، تهران و گیلان بود و از سال 1366 در کنار حرفه ی اصلی به تدریس در دانشگاه های آزاد اراک ، معماری گیلان ، معماری سوره تهران و معماری جابربن حیان رشت پرداخته است . گزارش فعالیت های حرفه ای وی در نشریه های سازمان میراث فرهنگی ، روزنامه های کشور و فصلنامه های فنی مهندسی به چاپ رسیده است .

یک پاسخ ارائه کنید