موضوع گفتگو: حکومت جمهوری ایران

برنامه رادیویی سردار گیل و دیلم (قسمت بیست و چهارم) 

کاری از رادیو گیلان

 تهیه کننده : کامران جعفری

 کارگردان و مجری : مهرانه به‌نهاد

 کارشناس علمی : مرتضی سخایی

 موضوع گفتگو: حکومت جمهوری ایران

 مصاحبه و گفتگوی سرکار خانم آزاده ناطق با جناب آقای جانبرا علیپور گَشت‌رودخانی (زنی به نام حسن شاه…!)

  تاریخ پخش : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

 هر هفته، سه شنبه ها ساعت ۱۳:۰۰ از رادیو گیلان

یک پاسخ ارائه کنید