موضوع گفتگو: میرزا کوچک جنگلی

برنامه رادیویی سردار گیل و دیلم (قسمت بیست و هشتم)

 کاری از رادیو گیلان

 تهیه کننده : کامران جعفری 

کارگردان و مجری : مهرانه به نهاد

  کارشناس علمی : دکتر مجید رحمانی

 موضوع گفتگو: میرزا کوچک جنگلی

 مصاحبه و گفتگوی سرکار خانم آزاده ناطق با آقای سیاوش آلیانی کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

 تاریخ پخش : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

هر هفته، سه شنبه ها ساعت ۱۳:۰۰ از رادیو گیلان

یک پاسخ ارائه کنید