نبرد پیله داربن

در کشاکش جنگ‌های مرحله‌ی اول ایران و روسیه در اوایل عصر قاجار، سپاه روسیه به گیلان هجوم آورد. آنان در آستانه‌ی حمله به رشت به سال 1220 ق / 1184 خورشیدی / 1805 م، در پیله داربن در اطراف پیربازار از گیلانیان شکست خورده و عقب‌نشینی کردند. این پژوهش که در سه بخش و یازده فصل تنظیم شده، به این نبرد و حوادث مرتبط با آن اختصاص دارد.

پدیدآورندگان : فریدون واحدی‌پور دهرائی

یک پاسخ ارائه کنید