وعده‌های غذایی در زبان گیلکی

⚡️ وعده‌های غذایی در زبان گیلکی:

🔹 نهار (=صبحونه)

🔹 ورنهار (=ساعت دهی)

🔹 چاشت (=ناهار)

🔹 ورچاشت (=عصرانه)

🔹 شؤم (=شام)

🔹 ورشؤم (=بعدِ شامی)

* همچنین اصطلاح «شؤو چره» برای “میوه و تنقلات بعد شام” و اصطلاح «قله نهار» برای صبحانه یا ناشتایی خؤردن در زبان گیلکی مؤجۊد است.

یک پاسخ ارائه کنید