چای در ایران

این کتاب مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با تاریخچه‌ی کشت چای و مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و عرضه به بازار آن را دربر می‌گیرد، و می‌کوشد علاوه ‌بر ثبت و ارائه‌ی اسناد و مدارک موجود در این زمینه، تصویری روشن از روند تاریخی پیدایش و تحول محصول چای و دست‌اندرکاران آن، پیشِ روی مخاطب قرار دهد.

پدیدآورندگان : سیّد محسن سنجری – ایمان درویش روحانی

یک پاسخ ارائه کنید