کلمات 2

” کلمات 2 ” 

کلمات که پیر شوند

شعر

خط به خط چرت می‌‌زند 

و از بیداری جهان غافل

کلمات که پیر شوند

دهن دره

سوغات کوچه است

که به خیابان می‌برد 

” چه خوب ” 

در غلغله‌ی رویا

راهزنان در کمین‌اند

چه خوب 

بگذاریم این بار 

رویایمان را بدزدند

” از مه … “

از مه

تا روشنی

چه راه درازی 

و حالا آن کلمه را یافته‌ام

با دهانی بدون دندان :

                عشق

                چقدر شبیه هلوست

                با اولین گاز

                به هسته می‌رسی

یک پاسخ ارائه کنید