کلیات اشرف مازندرانی

محمد سعید اشرف مازندرانی زاده و پرورش یافته اصفهان و از شاعران مهاجر به هند در عهد اورنگ زیب و آموزگار دختر او، زیب النسا، بود. اشرف که در ساختن معما نیز دستی داشته، در قصیده سرایی بیشتر از کمال الدین اسماعیل و در غزل از استادش، صائب، تاثیر پذیرفته است.
اشعار او از نظر اشتمال بر اصطلاحات و کنایات یکی از دیوان های مهم عصر صفوی است و به همین سبب مورد توجه و استناد فرهنگ نویسان نیز بوده است. این کتاب، کلیات اوست که بر اساس نسخ معتبر، از جمله دو نسخه به خط شاعر، همراه با مقدمه تفضیلی و تعلیقات، تصحیح شده است و…


محمدسعیدبن محمدصالح اشرف مازندرانی زادهٔ سال‌های ۱۰۳۰ تا ۱۰۳۵ قمری، (درگذشتهٔ ۱۱۱۶ هجری قمری در مونگر) از شاعران پارسی‌گو در اواخر قرن یازدهم و اوایل دوازدهم هجری بود که در خوش‌نویسی و نقاشی نیز دستی داشت.پدرش ملا محمدصالح مازندرانی زادهٔ روستای تیلک چهاردانگه‌ی ساری بود و مادرش آمنه بیگم مجلسی از زنان به اجتهاد رسیده در اصفهان بود و پدر بزرگ مادری او محمدتقی مجلسی (از شاگردان شیخ بهایی و پدر محمدباقر مجلسی)، عالم شیعه در عصر صفویان بود.وی از اصفهان به هندوستان رفت و در در…

یک پاسخ ارائه کنید