گیلان در سفرنامه های سیاحان خارجی

از یادداشت های ایران گردان خارجی که در فاصله ی اوایل قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم در گیلان اقامت داشتند و یا از طریق شهرها و روستاهای آن به مناطق دیگر سفر کردند،اطلاعات فراوانی در حوزه های مختلف می توان کسب کرد؛ آداب و رسوم، شیوه ی زیست، وضعیت اجتماعی و سیاسی، موقعیت راه ها، شهرها و طبیعت گیلان.

تصویری که جهان گردان از گیلان به دست می دهند، از سویی تصویری از “جهنمی باتلاقی با آب و هوای خفقان آور و راه های پر گل و لای” و از سویی دیگر “بهشتی پوشیده از انبوه گیاهان و تنوع تولیدات کشاورزی” است.

با توجه به مطالب نسبتاً انبوه و پراکنده ی سفرنامه ها، در این کتاب سعی شده است تا با طبقه بندی موضوعی یادداشت ها، گیلان از دیدگاه جهان گردان خارجی، در صفحاتی محدود معرفی شود.

گیلان در سفرنامه های سیاحان خارجی پدیدآور:

محمود نیکویه در سال 1329 در محله ی حاجی آباد رشت متولد شد . وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند . او در سال 1352 به دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران راه یافت و در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت .

فعالیت های پژوهشی وی از سال های نوجوانی و با چاپ مقالاتی در مطبوعات گیلان آغاز شد . وی نقدها و مقالات متعددی در نشریات نگین ، رودکی ، راهنمای کتاب ، آینده و کلک منتشر کرد .

کتاب های پور داود پژوهنده ی روزگار نخست ، از نقطه تا خط ( مجموعه ی نقد و نظر در باره ی نصرت رحمانی ) نادره کاران ( مجموعه مقالات ایرج افشار ) از آثار اوست .

یک پاسخ ارائه کنید