گیلان در گستره تاریخ صفویه

کتاب «گیلان در گستره تاریخ صفویه» به کوشش دکتر عباس پناهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان و با همکاری حوزه هنری گیلان و نشر فرهنگ ایلیا منتشر شد.

این کتاب مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه است که مقالات ارسالی در دو بخش منتشر شد. مقالات این مجموعه در دو دسته «فکری و فرهنگی» و مقالات «تاریخی و اقتصادی گیلان» است ، این مجموعه شامل مقالاتی است که پس از داوری و گزینش‌های لازم توسط کمیته علمی همایش به صورت ارائه و یا پوستر، پذیرش شده و سپس به چاپ رسیده است.

در کتاب مجموعه مقالات گیلان در گستره تاریخ صفویه، روابط اقوام گیلانی از نظر فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با حکومت صفویه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. همچنین آثار و بناهای بجامانده دوره صفویه نیز در این کتاب معرفی شده است.

شناسه کتاب:

عنوان و پدید آورنده: «گیلان در گستره تاریخ صفویه» /دکتر عباس پناهی

مشخصات نشر: رشت/فرهنگ ایلیا

موضوع: مجموعه مقالات همایش ملی گیلان

مشخصات ظاهری: ۵۸۳ صفحه

نوبت چاپ: آبان سال ۹۷

تعداد شمارگان: ۱۰۰۰ شماره

بها: ۵۵۰۰۰ تومان

یک پاسخ ارائه کنید