گیله برازه

مجموعه شعر «گیله برازه»، برگزیده‌ی شعرهایی‌ست که طی سالهای اخیر توسط دوستان شاعر در گروه گیلکی (تلگرامی) «خاندش» و یا برای نویسه‌ی ادبی گیله برازه ارسال شده است.

هدف از اهتمام برای گردآوری این مجموعه نمایه ای از رخدادها و رویکردهای تازه و مدرنی است که طی یکی دو دهه‌ی اخیر در شعر گیلکی ما اتفاق افتاده است و ضرورت آن را احساس کردم تا به معرفی و شناساندن این نگره‌های نو و پیشرو بپردازم. امیدوارم گامی در راستای شکوفایی و بالندگی هنر و ادبیات گیلکی باشد.

شاعرانی که در این مجموعه، آفرینه‌های‌ آن‌ها به چاپ رسیده است:

محسن آریاپاد، فرخ آلیانی، محسن احمدی‌زاده، محسن بافکر لیالستانی، منوچهر بخشی‌زاد، محمدِ امین‌برزگر، مهین پورعلی، لیلا پورکریمی، مسعود پورهادی، محمدرضا پویافر، مهرداد پیله‌ور، پوراحمد جکتاجی، ماهرخ حسنی، محمدحسین حسنی، انسی خسروی، علی خلیلی‌پور، رضا دادرس، فرزاد دعائی، محمد دعائی، شهرام دفاعی، جواد رحمتی، شهناز رضاپور، مهدی ریحانی، معصومه ساجدی، پرستو سام، میترا صدر اشکوری، محمدابراهیم سمیع، صدیقه شعبان‌زاده، قاسم شهبازی، علی صبوری، علیرضا صدیق، فریده صفرنژاد، یاسمین عبدالهی، ماریا عسگریان، فریبرز علی‌نژاد، بهرام علیزاده، علی علیزاده، مریم غلامی، علیرضا فانی، زهرا فتح‌الهی، حسین فدایی، حمید فرحناک، فرزین کارگر، الهام کیانپور، عباس گلستانی، فرامرز محمدی‌پور، افشین معشوری، حمید مقدسیان، مجید مقدسیان، مهتاب میرقاسمی، رسول نصیری، سیما نصیری، پیمان نوری، عرشیا واعظ، بیژن ورنوس

 

یک پاسخ ارائه کنید