طرح های روستایی کلاغ ها

…در برگشت، در یک زمینه‌ی باز و رنگی، می‌آمدیم که برویم به شهر. دو طرف درخت بود و مزرعه، و کناره‌های نیلی کوه، و گنجشک‌ها،

و نگاه من به خطوط نتی سیم‌های تلگراف..

————————–

کتاب”طرح‌های روستایی – کلاغ‌ها” اثر محمود طیاری نویسنده، نمایشنامه‌نویس و شاعرمعاصر که قریب به نیم قرن از انتشار نخست آن می‌گذرد این بار همراه با ضمایمی تازه در نشر افراز منتشر شده است.

طیاری از نویسندگانی بود که در دهه چهل نظرات بسیاری را به واسطه آثارش به خود جلب کرده بود. احمد شاملو در مجله خوشه (۱۳۴۶) می‌نویسد: “در مجموعه اخیر “کاکا”، طیاری چند اثر خیلی خوب دارد و نشان می دهد که او با همه جوانی از خیلی از نام‌آوران (بند و بست چی) تهران موفق‌تر است و حالا چه باک که در جریده‌های ماهانه و هفته‌نامه و سه ماهنامه اسمش را چون دیگر جوانان با بسم الله می‌برند و رم کردن و نگفتنی.”

مشرف آزاد تهرانی(م.آزاد) در شماره ۷ زمستان ۴۲ مجله آرش می‌نویسد:”محمود طیاری، تنها آدمی است که به مسئله خانواده ساده و حسابی رسیده است. خانواده امروز، در شهرستان گرفتاری ها، غم و غصه ها و جدایی با نسل ها. بالزاک بازی و فاکنر بازی و فلسفه زوال و این حرفها نه. اختلاف ساده و محسوس پدر و فرزند. ریشه کینه ها و اختلاف ها. در قصه از هیچ شروع شد قدرت او را در بیان ساده و قوی و تحلیل و پیش بردن حادثه و پایان دشوار می بینید.”

فریدون تنکابنی درباره او می‌نویسد:” اما موضوعی که انکار ناپذیر بوده و هست قدرت طیاری است در گفتگوها. در ساختن جمله و گذاشتن آن توی دهان قهرمانان داستان. توانایی در به حرف آوردن آدم ها، ساده و طبیعی و راست و درست. و راستش را بخواهید در اینجاست که به طیاری حسودیم می شود.”( بازار ویژه هنرو ادبیات مرداد ۱۳۴۴)

اکبر رادی، هوشنگ ابتهاج، عباس پهلوان، الف. کیارش و … از دیگرانی بودند که آثار طیاری را مورد توجه یافتند و درباره این آثار اظهار نظر کردند که بخشی از این اظهارات در ضمیمه کتاب “طرح‌های روستایی – کلاغ‌ها” با عنوان “گوشه نظرها: در دهه چهل” منتشر شده است.

محمود طیاری درباره این کتاب می‌گوید: طرح‌های موجود در این کتاب به صورت یک بارقه پدید آمد. در دوره‌ای که از شهر به روستا رفته بودم، این بارقه در قالب ژانری که طرح می‌نامیم ش نمود پیدا کرد. من این نکته را در پشت جلد کتاب نیز یادآوری کردم: “… در برگشت، در یک زمینه باز و رنگی، می‌آمدیم که برویم دبه شهر. دو طرف درخت بود و مزرعه، و کناره‌های نیلی کوه، و گنجشک‌ها، و نگاه من به خطوط نتی سیم‌های تلگراف…”

طیاری گفت: به نظر من نقاط برجسته یک اثر معرفِ زبان نویسنده است و اینکه آیا نویسنده توانسته است از زمان خودش پیشی بگیرد؟ من به شخصه فکر می‌کنم “طرح‌های روستایی – کلاغ‌ها” از پس سالیانی دور، خلاء ده ها تک نگاری یا مونوگرافی در جامعه شناسی را، با موضوعات : آداب و رسوم و فرهنگ و تاریخ روستای ما، آن هم به زبان هنر و سینما و تصویر ُپر کرده ، برای مخاطب امروز طراوت و تازه گی خاص و پیام نویِ خودش را دارد.

محمود طیاری ادامه داد: دنیای این کتاب دنیای زخم‌، مگس و تراخم است و من این فضا را از نزدیک لمس کرده‌ام و سعی ام بر این بود آناتِ زندگی روستایی را لحظه به لحظه ثبت کنم، از این جهت می‌توان یکی از ویژگی‌های این آثار را ثبت آنات ، بازتاب رنج و ناکامی در پروسه “ابزار و زمین” یا ” از کشت تا درو” ، به باورِ فرهنگ ملی دانست .

طیاری معتقد است: ظرفیتِ زبان عام و کوچه؛ و پرسه‌ی نویسنده در‌متنِ تحول جامعه؛ و چالش وی در مرحله تأمین مادی؛ و احرازِ هویت فردی ‌که جایگاه آن در خانه سست و ناموزون بود ؛ در شکل گیری آثار و تیز شدن شاخک‌های‌ نویسنده موثر بوده؛ تا آنجا که نویسنده همواره درحال ابداع؛ و تغذیه از حس و درک و حالات درونی و برونیِ مخلوقات خود، نو آوری داشته است.

او در پایان گفت: کتاب “طرح‌های روستایی – کلاغ ها ” چیزی از یک موزه روستایی به زبان مکتوب کم ندارد!

منبع : سایت محمود طیاری

یک پاسخ ارائه کنید