برف

نیویشتن کس (نویسنده)

اردشیر لرد

ایجرا (گوینده)

اردشیر لرد

گویش/لهجه

رودسری

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

برف

قسمتی از داستان:

غوروب مدرسه جی که بومئم خونه می مار گوت برف سوجه.اگه می مار بئوته بی برفه سوجه حتمن بو…