بنز 190

نیویشتن کس (نویسنده)

مهران توحیدی

ایجرا (گوینده)

مهران توحیدی

گویش/لهجه

رستم آبادی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

بنز 190

قسمتی از داستان :

اُوختانا” آقا خدا بیامرز، یِتا بِنزِ 190 سِوِد (سفید) داشته که مَمی آُن سَر ” رَش _روبار” کار کُده.
صیبی صدایِ تَلق تَلق بَرِ پیش باما. ذوق ذوق کُنان بِدَوِستِم “مَمی فَرمانا فِشار بُدا دو تا پِلَ بوق بنزی بُزا (چَن جور بوق داشته)! آقا پیش بینیشت آمانُم پُشت. مِ جا ممی پُشت بأَ! …