آلامه

باغ ِ مئن گردمه

شیب زنمه

تا کلاچان نیگید

من آلامه یَم

 

واگردان فارسی :

 

سوت زنان

در میان باغ پرسه می زنم

تا کلاغ ها نگویند

من مترسک ام

 

یک پاسخ ارائه کنید