از هم نپرسیم

کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه داستان‌های کوتاه فارسی، با موضوعات مختلف اجتماعی است. عنوان داستان‌ها عبارتند از: «قد یک فندق»، «جام»، «رمز»، «قبرهای عاشق»، «مقوا»،«از هم نپرسیم»، «روی پله»، «علائم»، «ورزشگاه»، «مشکلات تلخ پذیرش» و… . داستان «از هم نپرسیم» ماجرای مردی است که با زحمت فراوان به درجه‌ای از علم می‌رسد. برادرش مجرد است و به سنّ ازدواج رسیده، امّا پدر با شنیدن طلاق‌های موجود در جامعه و اختلافات شدید خانواده‌های امروزی، با دلیل و بهانه، پسرش را از ازدواج منصرف می‌کند. مرد، ماجراهای مختلف جامعه، اعم از دو رویی‌ها، فقر، نفاق‌ها، پول‌پرستی مردم، زندانی کردن جوان‌های تازه ازدواج کرده و به دلیل ناتوانی در پرداخته مهریه و ترک تحصیل کردن پسر دبیرستانی‌اش را برای عموی خود تعریف کرده و از این همه معضلات دچار تأسف شده است.

*********************

نوشته مجید دانش آراسته
ناشر سمام
سال نشر ۱۳۹۲
۹۶ صفحه

یک پاسخ ارائه کنید