بخوان پرنده کوچک

بیا پرنده ی کوچک! بیا به خانه ی من!
قَدَم به چشم گُذار و نِشین به شانه ی من!

من از گلوی تو صد شعر تازه می گویم
تو نیز از غم من ساز کن ترانه ی من

بخوان پرنده ی کوچک که بُغض آوازت
برای گریه شده بهترین بهانه ی من

من آن جزیره ی متروکه ام که هیچ کسی
به جز تو راه نبرده ست بر کرانه ی من

فقط بیا و کمی در کنار من بنشین
که دیدنِ رُخِ ماهت شد آب و دانه ی من

#محمد_فرخ_طلب_فومنی
از کتاب طره های باد

 

یک پاسخ ارائه کنید