تماشای جهیزیه عروس / در لاهیجان قدیم

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

جهاز تماشا/لاجونه قدیمی عروسی (تماشای جهیزیه عروس / در لاهیجان قدیم)

تماشا و برانداز کردن جهیزیه عروس که از سوی خانواده او در لاهیجان قدیم تدارک دیده می شد، در دو مرحله صورت می‌ گرفت. یکی آن زمان که هنوز جهیزیه در خانه عروس بود و به خانه داماد برده نشده بود و دیگری زمانی که جهیزیه را برده و در خانه داماد می‌چیدند. خویشاوندان دور و نزدیک، برای تماشای جهیزیه که نشان دهنده پایگاه اجتماعی و موقعیت مالی خانواده عروس بود، دسته دسته جهیزیه را مورد بازدید قرار می‌دادند.
تماشا کردن و بازدید جهیزیه می‌توانست به معنی مشاهده کردن خویشاوندان در مورد بردن جهیزیه از سوی عروس باشد.
بعد از ثبت و قیمت گذاری جهیزیه، لوازم کوچک را با خوانچه و اثاثیه بزرگ مانند رختخواب را با ارابه به خانه داماد می‌فرستادند و در اتاقی می‌گذاشتند و فردای آن روز، خواهران و دوستان عروس به منزل داماد می‌رفتندو جهیزیه عروس را با سلیقه جابجا می‌کردند.
بعضی از خانواده‌های لاهیجانی، همراه با جهیزیه، خوراکی‌هایی مانند ترشی، مربا، قند و شکر، حبوبات، برنج وسایر مواد غذایی را نیز ارسال می‌کردند.
جون ساق بَبین، شَمه عزیزونه عروسِه

 

یک پاسخ ارائه کنید