تو سهم منی! سهم منی! سهم دل من!
ای عطر تو آمیخته با آب و گل من!


یک چای پر از تلخی و دلواپسی ام! تو:
دنیای پر از مهری و پرشور! هِلِ من!

ای ماء معین! اشربه ی ناب بهشتی!
یک بوسه بده شادی روح کسل من

آغوش تو زیبائی شب های کوبر است
دارنده ی بسیار ستاره! هُتلِ من

جز اسمت اگر برد زبان، لال بمیرد
جز او به کجا می روی ای فکر ول من؟

پیش تو زبانم پُرِ از پرت و پلاهاست
هی ریسه نرو! ریسه نرو! ای زبل من!

باید که بسوزی و بسازی و بسوزی
تقدیر تو در سوز و گداز است دل من!

 

 

——————————-

یک پاسخ ارائه کنید