دبیجا

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

تصویر ؛ دبیجا

دبیجا (اجزای درونی شکم ماهی سفید دریای کاسپین؛ روده و خاویار، که در روغن سرخ می شود.)
در گذشته‌های دور ، جاده‌ها مانند امروز توسعه پیدا نکرده بود و عرضه ماهی، فراوان و تقاضا، کم بود و همه مردم فرادست و فرودست، به انواع ماهی دسترسی داشتند.
ماهی‌ها به طور عمده در روزهای بازار (بازارهای بومی و محلی)، عرضه می‌شد. چون عرضه ماهی، زیاد و خریدار کم بود، غروب روزهای بازار، محتوای شکم ماهی‌ها را خالی می‌کردند تا شور کنند. و بخشی دیگر ازاین محتوای شکم ماهی را که شامل روده و خاویار است، تمیز کرده و در روغن سرخ می‌کردند.
دبیجا خوراکی ارزان، لذیذ و مورد علاقه همه مردم گیلان بوده است. هم اکنون نیز گیلانی‌هایی که با این خوراک آشنا هستند، از آن یاد می‌کنند و در صورت امکان از دبیجا در خانه یا در رستوران ها مصرف می‌کنند.

 

یک پاسخ ارائه کنید