دیدگاه سفرنامه نگاران/تاریخ نگاران، در پیوند با کُهن دیار لاهیجان

دیدگاه سفرنامه نگاران/تاریخ نگاران، در پیوند با کُهن دیار لاهیجان/شهر طبیعی-تاریخی-گردشگری /نازشهر زیبای من
به قلم؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب های “نگاهی به مردم شناسی لاهیجان” و کتاب مرجع” کتاب شناسی لاهیجان

مارکو پولو/تاجروجهانگردونیزی

دیدگاه مارکو پلو/تاجر و جهانگرد ونیزی در باره لاهیجان
در اواخر قرن سیزدهم میلادی برابر با قرن ششم هجری، مارکو پلو گفته است:
” ابریشم لاهیجان و گیلان، تجار زن را به سوی گیلان و لاهیجان کشانیده است.”

به نقل از؛ کتاب جغرافیای گیلان/شیخ محمد مهدوی/صفحه١۴٠

سفرنامه جیمز بیلی فریزر/سفرنامه نگار و جهانگرد اسکاتلندی

دیدگاه فریزر در باره لاهیجان
او که در سال ١١٠۴ خورشیدی از سمت رودسر، لنگرود، به لاهیجان آمده بود، درباره شهرلاهیجان چنبن گفته است:

” شهر لاهیجان ١۵٠٠٠ نفر جمعیت دارد. بازارآن پُر از مال التجاره است. ابریشم، مال التجاره اصلی است و از این شهر به رشت، انزلی و اصفهان فرستاده می شود. لاهیجان، ۴ کاروانسرای خوب و یک مدرسه دارد.”

به نقل از کتاب سفرنامه فریزر/صفحه١٢۴

سفر نامه چارلز فرانسیس مکنزی/سیاستمدار، نویسنده و نخستین کنسول بریتانیا در رشت

جارلز فرانسیس مکتزی، در سال ١٢٣۷ خورشیدی در پیوند با لاهیجان نوشته است؛
” کوچه های لاهیجان از کوچه های رشت پهن تر است. در اول شهر، تکیه ای بود که بر دیوارآن، نقاشی های صحرای کربلا دیده می شد. این نقاشی ها، کارشوشتری نقاش بود و ایلچی فرنگی با لباس برازنده ای نقاشی شده بود.
شهر لاهیجان، محله های متعدد مانند؛ خومرمحله، پُردسر، کاروانسرابر، شعربافان محله، میدان، گابنه واردو بازار دارد.
در این شهر، ۵ کاروانسرا، ١١ مسجد، ٨ مناره، ٧ تکیه، ۶ مدرسه، ١٠ حمام و ٢٢ امام زاده بنا شده است.” (محمد علی قربانی، پیشینه تاریخی و فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، صغحه ١۵٠)
چارلز فرانسیس مکنزی، ادامه می دهد:
” از سبزه میدان به راه سنگفرش رسیدیم که مسیر آن به طرف مشرق بود و از کنار استخر می گذشت و به پوزه کوه شاه نشین می رسید.
استخر لاهیجان در حدود٢٠٠ قدم عرض و ٧٠٠ قدم طول دارد. وسط آن جزیره ای است و در جزیره، بنایی از دوران قدیم ساخته اند. بر بالای کوه شاه نشین، خرابه های خانه معتمدالدوله دیده می شود. “
همان/ص-ص١۵٢-١۵١

سفرنامه میرزا حسین فراهانی

میرزا حسین فراهانی، در سفرنامه اش،  در پیوند با مسافرت به لاهیجان، در سال١٢۶۴ خورشیدی، نوشته است: ” 

بعد از ۴روز توقف در رشت، چون از صفا و هوای لاهیجان، تعریف بسیار شنیده بودم، عزم رفتن به لاهیجان نمودم.”

میرزاحسین فراهانی/ سفرنامه/صفحه ٣٢٩

سفرنامه میرزا حسین فراهانی

مبرزا حسین فراهانی، در بخشی دیگر از سفر نامه اش می نویسد:

” هوای لاهیجان در چهارفصل، معتدل است. نه سردی آن چندان موثر است و نه گرمی آن. وچون شهر در بلندی و دامنه کوه واقع شده است و حالت ییلاقی دارد. بدین وسیله، روطوبت آن نسبت به سایر مناطق گیلان، کم تر و هوای آن بهتر از جمیع نقاط گیلان است و صحاری و جبال آن، در هرفصلی، در نهایت خضرت و صفاست و اقسام گل های مختلف معطر، از قبیل؛ بنفشه، سُنبل، زنبق، در آن بسیار است.حتی در دیوارهای خانه های شهر، سُنبل، نرگس و بنفشه، روییده است. “

میرزا حسین فراهانی/سفرنامه/صفحه٢۴٢

پی یر ژوبر/خاور شناس فرانسوی

” ژوبر فرانسوی” در زمان فتحعلی شاه  قاجار، در ایران حضور داشت و لاهیجان را به شرح زیر توصیف می کند:

” ابریشم لاهیجان از ابریشم جاهای دیگر، پُربهاتر است. لاهیجان، بی چون و چرا، دلپذیر ترین و بارور ترین سرزمین استان است. “

ژوبر/ مسافرت به ارمنستان و ایران/صفحه ٣۴١

یادمان کنگره بزرگداشت شیخ محمد علی حزین لاهیجی در لاهیجان

شرح حال شهر لاهیجان، در کتاب تاریخ حزین؛ به قلم/ شیخ محمد علی حزین لاهیجی محمدعلی حزین لاهیجی، در یک سال اقامت خود در شهرلاهیجان، در پیوند با این شهر، می نویسد:

“ مجموع ولایت گیلان، خاصه بلده لاهیجان، در سبزی و خُرمی، معموری، وفور گُل و لاله، نهرها، جنگل و میوه های گرمسیری و سردسیری، در سراسر زمین، بی همتاست؛ عالَمی است جدا که مشابه آن یافت نمی شود. حُسن معیشت و تنعّم خُلقش، به درجه کمال و از اکثر ممالک عالم، ممتاز است. از کثرت درختان بی خزان، چون شمشاد، آزاد، نارنج، تُرنج و مانند آن ها، همیشه، کوه و صحرا، زُمُردی فام است. مردمش به هوشمندی و هنر، مشهور و به پرهیزکاری و مهمان نوازی، معروفند. همیشه آن دیار، مشحون به دانشمندان و اَعلام روزگار بوده است. ”

شیخ محمدعلی حزین لاهیجی/ تاریخ حزین/صفحه ١٢٣

لاهیجان: از دیرینه زمان/ سفرنامه نگاران در باره این شهر، چه نوشته اند؟

یک نگاه کوتاه

_ حمدالله مستوفی/ در نُزهت القلوب/ اشاره به بزرگی لاهیجان و فرآورده های کشاورزی آن
_ مارکو پولو/ در سفرنامه/ به ابریشم مرغوب لاهیجان
_ میرزا حسین فراهانی/ درسفرنامه/به صفا و هوای خوب لاهیجان
= حزین لاهیجی/ در تاریخ حزین/ به سرسبزی، خُرمی، فراوانی گُل، نهرها، جنگل ها و نیز مهمان نوازی مردمان آن پرداخته اند.
و این بود نگاه پاره ای از سفرنامه نگاران، در پیوند با لاهیجان، از دیرینه زمان
و اما دیدگاه اینجانب:
لاهیجان/ نازشهر دلربای من است.
لاهیجان/ زیبای آرمیده در باران است.
لاهیجان/امکان” شدن” را به فراوانی دارد.
لاهیجان/همیشه چون نگینی درخشیده و خواهد درخشید.

و در پایان، باید که مردم و مدیران خُرد و کلانِ این کُهن دیار زیبا، دست در دست هم به مهردهند و آن را زیباتر و آبادتر به نسل های پیش رو بسپارند.


با مهرو احترام

یک پاسخ ارائه کنید