روزنامه های قدیمی لاهیجان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

روزنامه های قدیمی لاهیجان

سرعنوان روزنامه سعادت افراد/روزنامه قدیمی لاهیجان:
“خویش به آبادی این خانه کوش/چشم زهمراهی بیگانه پوش/دل بکن از جان و تن خویشتن/در ره حفظ وطن خویشتن“
روزنامه ها و مجله های کُهن دیار لاهیجان ؛ از دیرینه زمان
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان
شهروندان لاهیجانی از دوران جنبش مشروطه خواهی تاکنون، همراه با دیگرگیلکان و هممیهنان خود، به مبارزه علیه بیدادگران زمان برخاسته و در کُنش و پویش روزنامه نگاری و اطلاع رسانی و روشنایی بخشیدن به افکارعمومی، دستی بالا داشته اند که به پاره ای از آن ها اشاره می شود:
١- روزنامه هوی و هوس/به مدیریت حاجی حسین نامی/دوران مشروطه خواهی
٢- روزنامه موید/سال١٢٨٣ خورشیدی
٣-روزنامه گیلان شرق/به مدیریت ابوالقاسم غمگسار، از فرهنگیان وارسته و قدیمی گیلان/محل انتشار؛ شرق گیلان(لاهیجان)
۴-روزنانه سعادت افراد/٢٢ شهریور سال١٣٣٠ خورشیدی در لاهیجان منتشر شده است.
۵-روزنامه فریاد لاهیجان/بنیان گذار آن، احمد دلجو، در روز شنبه، ٧دی ماه سال١٣٣٠ خورشیدی
۶-روزنامه فریاد گیلان/با نشر شماره۴٣٩ روزنامه فریاد لاهیجان، نام آن به” فریادگیلان” تغییرکرد و با نشر این شماره روزنامه فریاد گیلان، چهاردهمین سال پویش مطبوعانی احمد دلجو آغاز گردید.
این روزنامه تا نخستین روزهای انفلاب اسلامی انتشار یافت.
٧-روزنامه صدای بازار/این روزنامه از روز دوشنبه، ۵ اسفندماه١٣٣٠ خورشیدی، به مدیریت محمدرضا بزرگ بشر، منتشر شد و تا ١۶ سال انتشارآن ادامه یافت.
٨-روزنامه نیش قلم/به مدیریت کریم آزاد سرودر لاهیجان منتشر شد و مشخصه آن؛ سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی بوده است.
٩. هفته نامه بام سبز(لاهیجان) /با صاحب امتیازی ومدیرمسئولی انوشیروان مباشرامینی، به عنوان نخستین هفته نامه لاهیجان، نخستین شماره خود را در تاریخ٢۶ خرداد سال١٣٨٣ خورشیدی در حوزه لاهیجان منتشرکرد. یک سال بعد از انتشارمجله لاهبجان، با دریافت مجورگستره انتشار منطقه ای گیلان، نام نشریه به” بام سبز” تغییر یافت.
١٠-هفته نامه صدای لاهیج/این هفته نامه، به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی رحمان رحمانپور لیلی و به سردبیری هاجر رمضانی در تاریخ١٢ بهمن سال١٣٨٣ خورشیدی بنیان گذاری شده است. این هفته نامه محلی، نشریه ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است وهنوز هم انتشار می یابد.
یاد آوری می شود که روزنامه ها و هفته نامه ها و ماه نامه ها و فصل نامه های دیگری هم در پی آن نشریه ها منتشر شده و می شوند که ذکر آن ها را به بخشی دیگر واگذار می کنم.
با مهرو احترام
دوشنبه، ٣٠ اَمرداد/سال١۴٠٢ خورشیدی

یک پاسخ ارائه کنید