رویدادهای ناگوار طبیعی-تاریخی، از دیرینه زمان در لاهیحان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

 

رویداد های ناگوار طبیعی-تاریخی، از دیرینه زمان در لاهیحان

١.سال۶٩٨ خورشیدی/اشغال لاهیجان توسط سلطان الجایتو ایلخانی(خدابنده)

٢.سال٨۶٣خورشیدی/وقوع زمین لرزه شدید در لاهیجان و برجای ماندن خسارت های سنگین انسانی-مالی

٣.سال٨٨١ خورشیدی/غارت لاهیجان از سوی امیر حسام الدین فومنی

۴.سال های٨٨٣ و٨٨٧ خورشیدی/غارت دوباره لاهیجان و ویران شدن کاخی در این شهرکُهن

۵.سال٩٩٨ خورشبدی/شاه عباس بزرگ، شاه صفوی، پس از آواره کردن”خان احمدخان دوم” به لاهیجان آمد و دستور داد باغی که در مقابل کاخ خان احمدخان بود و گل ها و میوه های فراوان داشت، را ویران کرده و دوهزار جریب زمین را که بعد ها”سبزه میدان” نامیده می شد، صاف کرده و به زمین”چوگان بازی” و” قپق اندازی” تبدیل نموده و اطراف آن را درخت کاشتند.

۶.سال١٠٧۶ خورشیدی، در لاهیجان زمین لرزه ای به وقوع پیوست که ویرانگر بود و ۶ دقیقه طول کشید و همه مساجد، مناره ها، مقبره ها و حمام ها و پُل ها، ویران شدند.

٧.سال-١١٠۴ و ١١٠۵ خورشیدی/روس ها وارد خاک گیلان شدند و در نهایت با شکست، بازگشتند.

٨. سال١٢١٠ خورشیدی/شیوع بیماری طاعون در لاهیجان و کاهش چشم گیر جمعیت شهر

٩.سال١٢١٢ خورشیدی/غارت شهر لاهیجان، پس از مرگ ابراهیم میرزا، توسط اهالی امارلو

١٠.سال١٢٢٣ خورشیدی/ابتلای مردم شهر لاهیجان به بیماری وبا وکاهش جمعیت شهر

١١. سال١٢٢۴ خورشیدی/نوغان گیلان با آفت بزرگی آلوده شد و نوغان شهر لاهیجان(شهرابریشم) نیز ضایع گردید و موجب فقر و بیجارگی مردم شهر شد.

١٢.سال١٢۵٨ خورشیدی/شهر لاهیجان دچار آتش سوزی بزرگ و ویرانگری شد و خسارات سنگینی به مردم شهر واردکرد.

یک پاسخ ارائه کنید