سید شرفشاه دولایی

” سید شرفشاه دولایی ” یا پیر شرفشاه عارف و شاعر قرن هشتم هجری است، وی نخستین شاعر گیلانی است که به گیلکی شعر گفته و دیوان اشعاری از خود به جا گذاشته است.

اشعار سید شرف شاه در قالب دوبیتی و به صورت هجایی سروده شده است، این نوع دوبیتی شرفشاه به ” چهار دانه های شرفشاهی ” مشهور است که خارج از اوزان عروضی ولی دارای وزن هجایی است، تعداد چهاردانه های پیر شرفشاه 772 شماره می باشد.

دیوان اشعار گیلکی سید شرفشاه به صورت کامل در بخارست پیدا و عینا از سوی دکتر محمد علی صوتی به صورت عکسی چاپ و منتشر شد، اکثر اشعار وی دارای مضامین اخلاقی، عرفانی و دینی است، آرامگاه این شاعر برجسته در روستای دارسرای شهرستان رضوانشهر قرار دارد.

یک پاسخ ارائه کنید