شال ترس ممد

داستان شال تَرس مَمَد از جمله داستان‌‌های شفاهی بومی است که ظاهراً در سراسر گیلان رایج بوده و هم در میان تالش‌زبانان و هم در میان گیلک‌زبانان شنیده شده است.

نمونه‌ای که در این کتاب نقل شده، برگرفته از گفته‌ها و شنیده‌های تالش‌زبانان منطقه‌ی تالش جنوبی است. شکی نیست که روایت این داستان در مناطق مختلف متفاوت است، اما ساختار اصلی داستان یکی است. قهرمان داستان، یک روستایی ساده‌دل است که برخلاف محیط زندگی‌اش که لازمه‌ی آن شجاعی و نترسی است، فردی ترسو بار آمده است، اما تقدیر او را در مسیری قرار می‌دهد که مجبور می‌شود ترس را از خود دور کند و تدبیر را جایگزین آن سازد و … .

پدیدآورندگان : اعظم جمالی گشتی – علی رفیعی جیدهی

یک پاسخ ارائه کنید