لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی119

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

قاتوک= خورشت

_ قاتوک= خورشت
_ پَله= پَلُو
_ سوفره= سُفره
_ دَس آو= آب برای شُستَن دست، بر سر سُفره
_ آودَس لَگَن= وسیله شُستن دست، برسر سُفره
_ تاروف= تعارف
_ تاروف گودَن= تعارف کردن
_ دس بَرَسون= یک تعارف لاهیجانی/ این که میهمان؛ غذا یا میوه یا چای را صرف کند.
_ شیرین قاتوک= خورشت آلو-قیسی
_ اَنار اَغوذ= خورشت فسنجان
_حَلی آو= خورشت آلوچه تُرش
_ سَبزه ته بیریون= خورشت سبزی/آبَکی
_ زرده ته بیریون= خورشتی با گوشت یا ماهی
_ کَاله کَباب= چاشنی خاص سُفره های گیلان/ آمیزه ای از بادمجان اتشی، مغزگرو، رُب انارو…
_ باقَله فاتوک= خورشتی با باقلی و شوید و تخم مرغ
_ خالی پَله= خطاب به میهمان، سرسفره/ یعنی چیز قابلی نیست؛ میل کنید.
_ آو خوری= لیوان

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید