لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی78

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

مَرَکه گیتَن= معرکه گرفتن

معرکه‌گیری نوعی نمایش عمومی است که در آن «معرکه‌گیر» با انجام اعمالی جالب، بینندگان را که دور تا دور محل اجراء جمع می‌شوند، سرگرم می‌سازد. معرکه‌گیری در ایران و احتمالاً بعضی از دیگر کشورهای غرب آسیا، نمایشی است سنتی از برخی حرکات قدرتی همچون پاره کردن زنجیر با زور بازوان، شکاندن سنگ با دست یا بازی با مار سمّی است.

_ گولیله=  قِِلقِِلی ( سنگ یاشیشه کُروی که با آن بازی می کنند.)
_ مَرَکه گیتَن=  معرکه گرفتن ( کارهای پهلوانی در دورهمی های کوچه و بازار)
_ تک=  قَلمه( شاخه ای از هرگیاه برای تکثیر آن)
_ تک زِن=  قلمه زدن
_ نازُک=  قلمی
_ پیلدَنه=  قُلمبه
_ پیل پیله حَرف زِن=  قُلمبه گویی
_ قولْوه=  قلوه(کُلیه)
_ تیکالی سَر=  قُله
_ قَلِنْ=  قلیان
_ قَلِنْ چَگودَن=  قلیان چاق کردن
_ قَلِن کَشِن=  قلیان کشیدن
_ قَلهِ=  قلیه(نوعی خوراکی)
_ ایفَده گودَن=  قُمپُوز درکردن
_ وَویته=  قناس/نامتناسب/ بی ریخت
_ وَبیته=  کج و کوله/ قناس

یک پاسخ ارائه کنید