لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی98

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دورنگَ چایی= جای دورَنگ

_ خَطیرخَ بُن= عاشق شدن
_ عَروسی گیتَن= مراسم عروسی برگزار کردن
_ غَقَد گوذَن= عقد کردن
_ خَبَرا کُنی= برای حضور در مراسم عروسی، دعوت کردن
_ شوم خوری= شام دادن به حاضران در عروسی
_ سَر فو کونی= هدایای مدعوین به عروس و داماد
_ روویگیری= بند انداختن عروس خانم برای نخستین بار
_ عَروس تَمَاشا= تماشای عروس و داماد
_ خونچه بَری= بردن خرید های عروسی، طی مراسمی، با خوانچه بران به خانه پدری عروس
_ دورنگه چایی= چای دورنگ برای عروس و داماد از طرف قهوه چی(چایی پَز) مجلس عروسی
_ پول فوکونی= پول همراه با نُقل، بر سر عروس و داماد پاشاندن
_ رَقَصی گودَن= رقص کردن عمه خانم، عمو جان، دائی جان و خاله جان عروس و داماد که گریز ناپذیر بود و شگون داشت.

 

یک پاسخ ارائه کنید