اثار و اشعار

معرفی آثار و اشعار مرتضی پسندیده " کاس آقا " به همراه ترجمه

گیله طنز

اشعار طنز گیلکی ، به همراه ترجمه

کاریگیلماتور

جملات کوتاه طنز گیلکی

هسا شعر

هسا شعر پست مدرن – گیلکی

گیله حجم

شعر حجم ، حجم گرایی – گیلکی

شعر حجم

 

شعر حجم در شعر فارسی با انتشار بیانیه ی شعرحجم در سال 1348 توسط یدالله رویایی و به اتفاق تعدادی از شاعران حجم گرا از جمله پرویز اسلامپور و بهرام اردبیلی و… آغاز شد . بیانیه شعر حجم راهگشای شاعرانی شد که در وادی حجم گرایی ( اسپاسمانتالیسم ) قدم گذاشتند . شعر حجم (حجم گرایی ) جریانی شناخته شده در شعر فارسی است . اما این نوع شعر 49 سال بعد یعنی سال 1397 با سرایش شعر حجم در زبان گیلکی (گیله حجم ) توسط این جانب ( کاس آقا گسکری ) آغاز شد ، اما گیله حجم همان مولفه هایی را دارا ست که شعر حجم فارسی شاعران حجم گرا و در راس آنها یدالله رویایی دارد . این بیانیه را به اختصار در این جا می آورم . یدالله رویایی و یارانش در این بیانیه آورده اند :
” حجم گرایی آنهایی را گروه می کند که در ماورا واقعیت ها ، به جستجوی دریافت های مطلق و فوری و بی تسکین اند . مطلق است برای آنکه، از حکمت وجودی واقعیت و از علت غائی آن برخاسته است و فوری است برای آنکه شاعر در رسیدن به دریافت ، از حجمی که بین آن دریافت و واقعیت مادر بوده است _ نه از طول _ به سرعت پریده است بی آنکه جای پائی و علامتی به جا گذارد . بی تسکین است برای آنکه ، به جستجوی کشف حجمی برای پریدن ، جذبه ی حجم های دیگری است که عطش کشف و جهیدن می دهد ” ونیز این بیانیه می آورد که ” اسپاسمانتالیسم ، سور رئالیسم نیست. فرق اش این است که از سه بعد به ماورا می رسد ” البته رویایی معتقد است که فقط در یک جا با هم تلاقی می کنند و آن هم ” در جهیدن از طول ” است . در ادامه بیانیه آمده است ” کار شعر ، گفتن نیست . خلق یک قطعه است . یعنی شعر باید خودش موضوع خودش باشد ” و نیز در ادامه بیانیه آمده است ” شعر حجم از دروغ ایدئولوژی و از حجره ی تعهد می گریزد ، اگر مسئول است مسئول کارخویش و درون خویش است ، که انقلابی و بیدار است . و اگر از تعهد می گوید از تعهدی نیست که بر دوش می گیرد بلکه از تعهدی است که بر دوش می گذارد ، چرا که شعر حجم به دنبال مسئولیت ها و تعهد های جهت داده شده نمی رود ” این مختصری بود که بنده کوتاه وار ارائه دادم ، کسانی که خواهان اطلاع از تمامی بیانیه هستند آنان را به ” بیانیه ی شعر حجم ” در کتاب ” هلاک عقل به وقت اندیشیدن ” از یدالله رویایی ارجاع می دهم .

 

                                                                                                                                              مرتضی پسندیده