اثار و اشعار

معرفی آثار و اشعار مرتضی پسندیده " کاس آقا " به همراه ترجمه

گیله طنز

اشعار طنز گیلکی ، به همراه ترجمه

کاریگیلماتور

جملات کوتاه طنز گیلکی

هسا شعر

هسا شعر پست مدرن – گیلکی

گیله حجم

شعر حجم ، حجم گرایی – گیلکی