ولگ (مجموعه داستان کوتاه گیلکی)

مردوم هوطؤ اونِ نیا گودن. اونِ دسِ مئنه که ولگ دبو، خو سر جؤر چرخونی، کمره که تؤ دئه. پَه که پس‌وپیش نه. اوکته دسِ که خو کمر زی، ویت. مردوم ایسی اونِ نیا گودن. ایسی اونِ سَره جؤر، دس مئنه ولگه، اونِ رخاصی مئنه پیچ و تؤ خوری ریه رشکه بما طلایی مو که بخاله صد ساله آؤ و شؤنه رنگه نده یا، ایسی اونِ سیه لخت و عور لگه که خو کهنه دنپایا کنار تودابو، بی واخوه، مَسّ و خوشابو رخاصی کأدبو.
همه اونِ رخاصی جی حیرون بومؤنسه بؤن.

**********************

ناشر : فرهنگ ‏ایلیا/حرف‏نو(رشت‏)
نویسنده : هادی غلام دوست
تعداد صفحه : 207
سال انتشار : 1400
نوبت چاپ : 1
تاریخ ثبت : 1400-04-10

یک پاسخ ارائه کنید