پژوهش نامه

این نوشتار، کتابنامه ای در حیطه تاریخ و جغرافیای گیلان و راهنمایی برای پژوهشگران گیلان شناسی است. این اولین کتابی است که پرتو درباره گیلان نوشته است.

******************

مؤلفان: افشین پرتو، علیرضا کشوردوست
ناشر: پاژنگ
زبان: فارسی
سال چاپ: 1370
تیراژ: 2200 نسخه
تعداد صفحات: 268

یک پاسخ ارائه کنید